Com Funciona

- Recordeu que és imprescindible haver entregat el full d’inscripció a la Secretaria del banc del Temps, per tal de poder obrir un compte i per poder el.laborar la base de dades dels serveis que oferirà el banc.

 

- Un cop omplert el full i lliurat, la Secretaria obrirà el vostre compte i rebreu un talonari que haureu de fer servir quan intercanvieu serveis amb els altres membres del banc. El talonari i el bon ús és responsabilitat de cada usuari. La Secretaria us pot ajudar amb possibles incidents en els serveis o en el control del vostre saldo d’hores

 

- Quan necessiteu un servei, us posareu en contacte amb el Banc del Temps,  físicament i el banc us  lliurarà un llistat de contactes que us poden oferir el servei. Us posareu en contacte i quedareu per rebre o oferir el servei. En aquest moment qui fa el servei, lliurarà un taló a qui rep el servei on constarà el nom de tots dos, el número de soci, el servei donat i el temps total del servei. Aquest taló s’haurà de lliurar a la secretaria del banc del temps per tal de poder portar el control dels comptes dels usuaris.

 

Mail del Banc del Temps: bancdeltempsampagaudi@yahoo.es